Výstava tradičnej keramiky

Vernisáž výstavy „Tradičná keramika zo zbierok MPSG“ sa v podvečer 12.6.2024 niesla v duchu pripomínania si tradícií a ľudovej tvorby. Hneď v úvode príjemnú atmosféru navodila folklórna skupina „Spod Kohúta“.

Naše múzeum chcelo touto výstavou ukázať návštevníkom aj časť svojho zbierkového fondu, ktorý sa priamo netýka hlavného zamerania.

V roku 2023 sa náš zbierkový fond rozšíril o dar keramiky od pána Rastislava Doubka v počte 14 ks.

Na príprave výstavy sa odborne podieľala etnologička PhDr. Oľga Bodorová, ktorá návštevníkov vernisáže odborne a s láskou zasvätila do témy „hrnčina“.

Ďakujeme pánovi Doubkovi za dar a pani Bodorovej za veľmi ústretovú spoluprácu a všetkých srdečne pozývame na výstavu, ktorá potrvá do 16.9.2024.