Pripomenúť si a pocítiť hrdosť na ľudí, ktorí nezištne bojovali za slovenský národ

Pripomenúť si a pocítiť hrdosť na ľudí, ktorí nezištne bojovali za slovenský národ, za jeho vzdelanie a celkové povznesenie! To bolo cieľom našej súťaže o dušičkový veniec, do ktorej sa zapojili ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej, ZŠ I.B.Zocha Revúca , ZŠ J.A. Komenského v Revúcej, MŠ Clementisova a Katolícka MŠ. Doslova nás zasypali krásnymi venčekmi a ikebanami, ktoré teraz zdobia hroby národovcov a padlých vojakov pochovaných na revúckom cintoríne ale aj priestory a park nášho múzeá. Za všetkých ďakujeme .
Foto: Múzeum PSG