Sadzobník poplatkov

Upozornenie: Platba možná len v hotovosti. Platby platobnou kartou v súčasnosti neakceptujeme.

 

1. Lektorovaný vstup do expozície múzea, 45 min.                                          

Dospelí 5,00 €
Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/ dôchodcovia nad 65 rokov / ZŤP 3,00 €
Deti do 6 rokov zdarma
Skupinové vstupné (od 11 do 20 osôb) 35,00 €
Žiaci ZŠ/SŠ v školskej skupine (1 pedagóg na 15 žiakov zdarma) 2,00 €

2.  Vstupné na vlastné výstavy

Vstupenka na samostatnú výstavu realizovanú múzeom

0,50 € / 1 osoba

3. Poplatky za reprografické služby

A. Xerografické kópie knižničných dokumentov
1 strana A4

0,10 €

1 strana A3

0,20 €

B. Skenovanie na CD (DVD)
Do 300 dpi / 1 strana

0,10 €

Nad 300 dpi / 1 strana

0,50 €

CD / DVD

0,50 €

C. Zaslanie oskenovaného dokumentu

E-mailom

zdarma

Na CD (DVD)

2,00 €

D. Fotografická kópia dokumentu vlastným zariadením

1 strana (rôzny formát, bez blesku)

0,50 €

E. Tlač

Z internetu / 1 strana

0,05 €

Z oskenovaného dokumentu / 1 strana

0,05 €

4. Poplatky za ostatné služby

Bádateľská / výskumná činnosť

1,00 € / 1 hod.

Vzdelávací program (múzejná pedagogika)

15,00 € / 45 minút / 1 školská trieda

Fotografovanie v priestoroch múzea a areálu (sobáš)

20,00 € / 1 hod.

Svadobný obrad v priestoroch múzea a areálu vrátane fotografovania (bez technického zabezpečenia)

60,00 € / 1 obrad

Prenájom priestorov múzea a areálu

60,00 / 1 pracovný deň

10,00 / 1 hod.

5. Sprievodcovská činnosť po meste

Potulka mestom – veľký okruh

40,00 € / 1 skupina

Potulka mestom – malý okruh

20,00 € /  1 skupina

6. Interaktívna lektorovaná online prehliadka expozície múzea, 45 min.    

Jednotlivci a skupiny bez obmedzenia počtu

30,00 €

 

Sadzobník poplatkov v pdf (145 kB)

Sadzobník poplatkov MPSG schválený Mestským zastupiteľstvom v Revúcej uznesením
č. 42/2022 zo dňa 17.03.2022