Stála expozícia

Atraktívne stále expozície sú inštalované priamo v pôvodnom historickom objekte národnej kultúrnej pamiatky. Nachádzajú sa na prízemí múzea a sú nainštalované v štyroch miestnostiach prepojené vstupnou časťou – dúfartom.

Vstupná expozícia približuje návštevníkom históriu mesta Revúca, dôležité dejinné udalosti súvisiace so založením prvej strednej školy v dejinách Slovákov, približuje významné osobnosti pôsobiace v Revúcej a národné kultúrne pamiatky v meste.

Dôležité dejinné etapy a vývoj gymnázia sú spracované modernými a informačnými prvkami v salónnej časti múzea. Významné pôsobenie gymnázia približujú dobové listiny, školské časopisy, zápisnice, klasifikácie, dobové tlačoviny a matrika gymnázia.

Atmosféru školy približuje dobovo zariadená školská trieda, staré lavice, tabuľa, katedra a učebné pomôcky, školské učebnice, rukopisy a matrika gymnázia.

Školský život druhej polovice 19. storočia dotvára aj interiér dobovej zborovne. Pôsobenie učbárov, ako kedysi volali profesorov, pripomínajú portréty, staré písacie potreby a školský historický nábytok.

Súčasťou expozície múzea je čierna kuchyňa. Čierna kuchyňa ponúka prezentáciu zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti ľudovej kultúry a pripomína spôsob stravovania sa v prvej slovenskej strednej škole.

V areáli múzea sa nachádza Park slovenských národovcov. Park vznikol v roku 1993. Nachádzajú sa v ňom dve busty, busta polyhistora, fyzika, pedagóga, publicistu, prekladateľa, divadelníka, ľudovýchovného pracovníka, autora učebníc, priekopníka telesnej výchovy na Slovensku, Dr. Ivana Branislava Zocha a busta evanjelického kňaza, pedagóga, ľudovýchovného pracovníka, autora učebníc, dramatika, Samuela Ormisa. Busta Dr. I. B. Zocha je prvou a zatiaľ jedinou na Slovensku. Vyhotovená bola zo zbierok a darov. Busta S. Ormisa bola vyhotovená zo zbierok a odhalená v roku 1995 pri príležitosti 120. výročia jeho úmrtia.

Výstavné priestory (podkrovie) sú využívané na krátkodobé výstavy, prednášky, besedy, putovné výstavy, workshopy, stretnutia so spisovateľmi, hudobníkmi a významnými osobnosťami. Priestor je možné aj prenajať.