Výstava „Kyjatické inšpirácie“

Výstava „Kyjatické inšpirácie“ po putovaní Slovenskom sa dňa  6.12.2023 vrátila domov na Gemer do „Malebnej Revúcej“. V podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej organizátori výstavy ÚĽUV a Región Gemer týmito slovami otvorili  vernisáž výstavy, ktorá si dáva za cieľ ukázať tvorbu inšpirovanú kyjatickým fenoménom ako živú súčasť našej výtvarnej kultúry. Drevené výrobky z obce Kyjatice najvýraznejšie reprezentuje kyjatická hračka, hoci jej obyvatelia už od počiatku 19. storočia vyrábali predovšetkým nábytok a hračka bola len doplnkovým sortimentom. Obe sú vizuálne charakteristické rytým geometrickým a lineárnym dekórom. Práve cez dekór a tvarové variácie možno sledovať vývoj prvku v čase.

Kyjatická hračka má od roku 2019 chránené označenie pôvodu a od roku 2022 aj úspešný zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Počas sympózia Kyjatické inšpirácie, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, vznikli v júni  2022 prototypy nových kyjatických hračiek a medzi tvorcami sa rozšírila znalosť o technológii výroby. V školskom roku 2022/2023 sa do tvorby zapojili cez svojich učiteľov aj študenti škôl umeleckého priemyslu v Ružomberku a v Bratislave. Niektoré z návrhov obohatia sortiment súčasných výrobcov a budú vyrábané ďalej v menších sériách.

Srdečne vás pozývame na výstavu, ktorá bude trvať do 8.1.2024.

Janka Mikudová

Foto: OOCR Gemer