Koncert Štátnej filharmónie Košice

Koncert Štátnej filharmónie Košice, kde zaznela aj svetová premiéra orchestrálneho diela skladateľky Ľubice Čekovskej na tému prvej nahrávky fujary na svete, ktorú zaznamenal Béla Bartók v roku 1906, bol v piatok 19. januára 2024 nielen úžasným kultúrnym zážitkom, ale pre naše Múzeum Prvého slovenského gymnázia aj veľkým prekvapením. Skladbu sa autorka diela a autor myšlienky skomponovania diela na túto tému organológ Dr. Andrej Štafura rozhodli venovať 160. výročiu založenia Prvého slovenského gymnázia. Po ukončení koncertu, ako odkaz oživenia histórie, bol nášmu múzeu darovaný originál rukopisu partitúry tohto orchestrálneho diela, ktorý s nadšením prevzala riaditeľka Múzea PSG Ing. Diana Kohout Lamperová.

Veľké ďakujeme za našu inštitúciu aj organizátorom Quirinus, o.z., Srdcom k umeniu, o.z., Dr. Andrejovi Štafurovi a Mgr. Monike Štepitovej, riaditeľke ZUŠ Revúca.