„Na dlhé lakte“

Pod týmto názvom ku nám Občianske združenie „Neskorý zber“ prinieslo svoje abstraktné predstavenie, ktoré nepoučuje. Skôr ponúka  galériu, pohyblivé obrazy a  v pohyblivých obrazoch témy blízkosti, ohraničenia ale aj priepustnosti a obmedzení. Skúma mieru blízkeho až úzkeho kontaktu s partnerom, ktorá nezávisí od metrickej vzdialenosti. Trpezlivosť,  s akou podstupujeme procesy nastavené „na dlhé lakte“, nám poskytuje možnosť reflexie našich spontánnych rozhodnutí a reakcií, možnosť vychutnať si prítomnosť a realitu, v otvorenom priestore kĺzať sa po pomyselných krivkách geografického  záznamu krásy a radosti. Všetci chceme niečo zanechať, ale kto sa na to chce pozerať? Galéria reprezentuje pamäť a históriu. Jej prítomnosť ponúka konfrontáciu so sebou samým, so slobodou, s obmedzeniami a hranicami.

 

Projekt prebiehal počas dvoch dní a  pozostával z troch časti.

Workshop (pohybová dielňa so žiakmi Gymnázia Martina Kukučína), zameraný na jednoduché pohybové hry a kompozičné princípy s témami, ktoré sa využívajú v predstavení  „Na dlhé lakte“ alebo vo všeobecnosti pri vzniku tanečných inscenácií sa uskutočnil v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej dňa 20.3.2024.

Pokračovalo sa vo štvrtok 21.3.2024 v podkroví  Múzea Prvého slovenského gymnázia samotným predstavením „Na dlhé lakte“, kde do deja boli zapojení aj samotní študenti.

Po ukončení predstavenia boli na tvárach študentov viditeľné rozpačité výrazy a zamyslenie. A presne to bolo zámerom.   Zamyslieť sa nad sebou samým a  okolím, ktoré nás všetkých sprevádza.

Ďakujeme OZ Neskorý zber, že si vybralo práve naše Múzeum Prvého slovenského gymnázia na spoluprácu pri ich  zaujímavom autorskom projekte. Mali sme možnosť spoznať príjemných ľudí a hlavne umelcov, ktorí publiku odovzdávajú kus seba svojou prirodzenosťou.

Projekt „ Na dlhé lakte“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu  umenia.

Text a foto: Múzeum PSG